I realtid ritar jag ett slags anteckning som förtydligar det som en talare förmedlar. Genom att lyssna, simultant rita och plocka upp nyckelord från föreläsningen låter jag bilder växa fram. Det kallas graphic recording, eller – som jag kallar det –mötesritande eller live-rit. Äen live scribing används som bemäning. Åhörarna kan även efteråt få ta del av det ritade i olika former. Ibland trycks det upp och ges som en gåva. Ibland skrivs det ut till afficher som tavlor. Ett bra sätt är att göra en liten trycksak med bilderna och en sammafattande text till.

När kan ni använda graphic recoring, mötesritande?
På alla typer av möten då en summering är av stor affärsnytta.
Föreläsningar, dragningar, presentationer
Kick-off
Event
Mässor

Var kan ni använda graphic recoring, mötesritande?
Där ni vill.
Hos er på ert kontor.
På konferensanläggningar.
På en båt, en ö, i skidbacken eller där ni väljer att ha ert möte.

Varför ni ska använda graphic recoring, mötesritande?
För att hjärna och minne gillar:
Bilder – visualisering
Helhet och sammanhang
Det oväntade och överraskande
Ritade dokument som kan hjälpa till för reflektion och som summerar det vi var med om.

Att alla sinnen får vara med.

Att båda hjärnhalvorna får sitt.

Hur ni kan använda graphic recoring, mötesritande?
Digitalt på ritplatta eller på papper.

Digitalt
Ritar då på iPad Pro med iPencil. Om det ska synas live visas det på skärm eller duk – antigen i realtid så som det ritas fram, eller lite vartefter beroende på vad som passar för just ert möte. Efter mötet får ni det jag ritat digitalt levererat i det format som ger mest nytta för att sprida informationen vidare. Ni kan också få det som bilder (vektoriserade) eller som film (bitmappat). Materialet kan sedan användas i er kommunikation i tryckt format, presentationer och i digitala kanaler.

 

 

Vill ni hellre ha det ritat på papper?
Ibland är det bättre att det som ritas är på papper. Om ni vill vara med och rita är det ett bättre alternativ. Då spänner jag upp stora papper och lyssnar och ritar under mötet. Alstret kan sedan fotograferas och filmas för dokumentation och vidare användning.

FridaRit ritar på standen i Palma för Netlight.