MyModerator och FridaRit

MyModerator och FridaRit. Foto: Juliana Wiklund

 

Vår drivkraft är att öka förståelsen mellan människor vilket sker genom möten av olika slag. Samspelet mellan MyModerator och mig skapar ett helt unikt sätt att facilitera event, föreläsningar och panelsamtal – från moderering till visualisering. MyModerator hälsar välkomna, håller tiden, underhåller, frågar och sammanfattar. Jag, FridaRit knyter ihop säcken med kärnfulla teckningar som skapar samsyn mellan deltagare. När ni anlitar oss  känner era gäster att de fått ut något extra av ert event.

Moderator som involverar och engagerar

Alla event behöver en riktigt bra moderator som kan tillgodose publikens behov och intressen. Med sin varma personlighet och med glimten i ögat får MyModerator alla deltagare att känna sig välkomna. När MyModerator ställer frågor är det med en genuin nyfikenhet för intervjupersonernas berättelser. Hon är kvicktänkt och därför en fena på att fånga upp vilken information som är viktigast och sammanfatta denna på ett kärnfullt sätt.

MyModerator kan konsten att intervjua vem som helst oavsett bakgrund. Hon har träffat Västsaharas president och bott i flyktingläger, seglat med Entreprenörsbåten och intervjuat ledningsgrupper i flera branscher och organisationer – allt från Dyslexiförbundet till ICA och en mängd företag inom bygg, fastighet-och förvaltning, medicinteknik och telecom.

Tydliggör ert budskap med bilder

Jag gör era konferenser, föreläsningar och möten mer levande, kreativa och effektiva. Med hjälp av tekniken graphic recording som använts länge i USA och som nu är påväg in i Europa visualiserar och sammanfattar det som sägs och det som sker. Genom att rita och illustrera vad som sägs på ditt event får du en tydlig och samstämmig bild av innehållet och vad dina deltagare har lärt sig under dagen.

Bilderna används som en del av scenprogrammet och blir ett effektivt sätt för era gäster att dela vad de lärt sig i sociala medier. Jag har bland annat visualiserat för TEDx, TCO, Telia och Stockholm stad.

Kvalitetssäkrad process 

Innan: Vi stämmer av förutsättningar, förväntan, syfte och mål med tillställningen. Vilka värdeord vill ni lyfta och vilket fokus ska uppnås? Vi kan även rita porträtt till era talare och ta fram introduktionstexter.
Under: Vi är synkade och leder dagen tryggt och med det överenskomna fokuset.
Efter: Ni får filerna med de sammanfattade illustrationerna så att ni kan skicka dem till deltagarna, använda på er hemsida, i era sociala kanaler och till tryck om ni så önskar.

MyModerator & FridaRit – modig moderering och kreativ mötesritning